• zaj.4
  zaj.1
  zaj,5

  Mamy bogatą ofertę zajęć edukacyjnych i wychowawczych:

  › wizyty w teatrze, kinie,
  › wizyty w Parlamencie,
  › wizyty w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
  › turnieje, olimpiady sportowe
  i sprawnościowe,
  › wycieczki krajoznawcze,
  › obozy narciarskie w górach.

  Czytaj dalej »

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance to placówka, w skład której wchodzi gimnazjum specjalne i internat.
  Przyjmowane są do nas dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

› Stworzyliśmy optymalne warunki do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie:

• małą liczba uczniów w klasach (w zależności od stopnia niepełnosprawności),
• specjaliści – nauczyciele przedmiotu posiadają studia magisterskie z danego przedmiotu
i są oligofrenopedagogami,
• wychowawcy w internacie są oligofrenopedagogami i posiadają studia w zakresie pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej.

› Posiadamy specjalistów w zakresie:

• logopedii,
• gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
• terapii pedagogicznej,
• integracji sensorycznej,
• metody Montessori,
• grafiki komputerowej.

› Posiadamy doskonale wyposażone pracownie.
› Potrafimy pracować z dzieckiem niepełnosprawnym, tak zorganizować jego proces dydaktyczny i wychowawczy, by wykorzystać jego mocne strony, dać szansę możliwości indywidualnego rozwoju.


Jeżeli Twoje dziecko ma już "orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego" bądź ma problemy w szkole, z którymi nie wiesz do kogo się zwrócić, daj mu szansę, poważnie potraktuj naszą ofertę. W szkole specjalnej pracują specjaliści.

 

Organizacja pracy szkoły.pdf

 

Dyrektor SOSzW w Trzciance

Katarzyna Gągała