Historia SOSzW w Trzciance sięga 1973 r., w którym powstał Specjalny Zakład Wychowawczy dla chłopców z upośledzeniem umysłowym. A jeszcze wcześniej... W latach 60-tych władze państwowe zadecydowały o budowie szkoły podstawowej w Trzciance. Inicjatorem i współwykonawcą budowy byli mieszkańcywsi Trzcianka, którzy nie szczędząc ogromnego wkładu pracy, środków finansowych i zaangażowania przyczynili się do powstania szkoły. Staraniem całej społeczności lokalnej w 1968 roku oddano do użytku budynek z przeznaczeniem na 8-klasową szkołę podstawową. Przez 3 lata funkcjonowały obok siebie szkoła podstawowa dla klas I-III oraz SZW dla chłopców z upośledzeniem umysłowym. Nauka odbywała sie na dwie zmiany. Do dzisiejszego dnia nauczyciele i wychowawcy chwalą atmosferę pracy w szkole - pełną ciepła, życzliwości i zrozumienia. W 1977 roku przy sprzeciwie i oporze mieszkańców wsi zlikwidowano Szkołę Podstawową w Trzciance, wszystkie dzieci zaczęły dojeżdżać do oddalonej o 6 km Wilgi. Od 1 września 1999 roku Ośrodek prowadzony jest już przez Powiat Garwoliński. Uchwałą Rady Powiatu z Dnia 15 marca 1999r. powołano Gimnazjum Specjalne. Chłopców uczących się dotychczas w szkole podstawowej przejął SOSzW w Przyłęku. Od tego też czasu Ośrodek jest placówką koedukacyjną dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

hist4
hist1
hist5