Specjalny Ośrodkek Szkolno - Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej
w Trzciance
08-470 Wilga

tel.:   (25)  681- 40 - 91 
fax.:  (25)  681- 40 - 92

www.soswtrzcianka.pl
e-mail: sosw12@op.pl

Podstawą przyjęcia do naszego ośrodka jest:

• ważne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną  
      

podanie Rodzica o przyjęcie do SOSzW w Trzciance kierowane do Starostwa Powiatowego w Garwolinie

Na tej podstawie Starosta wydaje skierowanie o umieszczeniu w naszej placówce.
Dla wszystkich dzieci konstruujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.