PROGRAMY NAUCZANIA - dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia

Przedmioty nauczania

Nazwa i numer programu nauczania

Język polski

Krzystof Pietracha, Maria Pietracha Język polski, Program nauczania w gimnazjum specjalnym
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-18/00

Matematyka

Helena Siwek, Matematyka, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-303/99

Informatyka

Jerzy Pietrzak, Informatyka, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-307/99

Technika

Wanda Jankowska-Kogut, Technika, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-31/00

Język polski

Krzystof Pietracha, Maria Pietracha Język polski, Program nauczania w gimnazjum specjalnym
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-18/00

Matematyka

Helena Siwek, Matematyka, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-303/99

Informatyka

Jerzy Pietrzak, Informatyka, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-307/99

Technika

Wanda Jankowska- Kogut, Technika, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-31/00

Język polski

Krzystof Pietracha, Maria Pietracha Język polski, Program nauczania w gimnazjum specjalnym
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-18/00

Matematyka

Helena Siwek, Matematyka, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-303/99

Informatyka

Jerzy Pietrzak, Informatyka, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-307/99

Technika

Wanda Jankowska- Kogut, Technika, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-31/00

Biologia

Mirosława Wiechowska, Biologia, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-55/00

Geografia

Małgorzata Wojtatowicz, Geografia, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
DKW-4014-305/99

Chemia

Mirosława Wiechowska, Chemia, Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-57/00

Sztuka

Jolanta Huras, Plastyka, Grzegorz Papalski, Muzyka,
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-19/00

Fizyka i astronomia

Mirosława Wiechowska, Fizyka i astronomia, Program nauczania w gimnazjum specjalnym
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-56/00

Wychowanie komunikacyjne

Anna Wysokińska- Obacz, Bogumiła Bogacka- Osińska, Ewa Królicka, Wychowanie komunikacyjne,
Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-32/00

Wychowanie fizyczne

Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-175/00

Historia

Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-4014-5/00

Język angielski

Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
S-I-48/2003

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
DKW-1440-101/00