Szkoła specjalna w przeciwieństwie do szkoły masowej ma możliwość otoczenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną właściwą troską i uwagą. Potrzeby i problemy tego dziecka nie mogą być zauważone w grupie
20 – 30 osobowej. W naszym ośrodku pracujemy w małych grupach, gdzie każdy uczeń ma możliwość zaistnienia, nie czuje się inny, gorszy, przegrany. Oddziałując na niego bazujemy przede wszystkim na jego mocnych stronach.
Misją naszej szkoły jest wszechstronne przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania problemów na miarę własnych sił
i możliwości. Naszym zadaniem jest wdrażanie wychowanków do pełnego realizowania ról, jakie im przyjdzie pełnić w życiu.
W zależności od poziomu rozwoju intelektualnego wyposażamy dzieci w umiejętności umożliwiające względnie samodzielne funkcjonowanie w środowisku, pełną samoobsługę albo wspieramy i przygotowujemy do dalszej edukacji zawodowej.
Oddziałując na dziecko staramy się je zachęcić do pokonywania barier i własnych ograniczeń by miało możliwość
odniesienia osobistego sukcesu.

 

Nasza oferta na rok szkolny 2013/2014:

zajęcia teatralne
muzykoterapia
gimnastyka korekcyjna
innowacyjne zajęcia sportowe
zajęcia komputerowe
koła przedmiotowe i zainteresowań
zajęcia wyrównawcze
opieka logopedyczna
udział w projektach - m.in. "Mogę pomóc" Jak młodzi ludzie mogą pomagać osobom starszym?

Metody pracy z dziećmi z głębszym stopniem niepełnosprawności:

relaksacyjne
integracja sensoryczna
pedagogika zabawy
Metoda Montessori
MetodaDennisona
Metoda Dobrego Startu
Metoda Knilla
Metoda Ruchu Rozwijającego
bajkoterapia
muzykoterapia

Zastosowane formy pracy

praca indywidualna
praca w grupie

Ponadto szkoła zwiększa efektywność swojej pracy dydaktycznej stosując różnorodne formy oddziaływań, takie jak:

• imprezy integracyjne
• uroczystości
• wyjazdy w ramach: "Zielonej szkoły"
• wycieczki, zajęcia warsztatowe
• spotkania z ciekawymi ludźmi

Nasze zalety:

wykwalifikowana, przyjazna uczniom kadra pedagogiczna
• budynek szkoły położony wśród zieleni, z dala od ruchliwych ulic
• monitoring przed budynkiem szkoły oraz na jej terenie
• 24-godzinna opieka pedagogiczna
• możliwość korzystania z ciepłych posiłków