Kącik Astronomiczny to zajęcia, których uczestnicy zdobywają podstawowe wiadomości z dziedziny astronomii nie wysłuchując nudnawych wykładów teoretycznych, lecz podczas działań plastycznych, zabaw ruchowych i obserwacji nieba. Odbywa się to wszystko w ramach konkursu z nagrodami, co znacznie wzmacnia zaangażowanie uczestników. Podczas zajęć dzieci zdobywają podstawową wiedzę
na temat Ziemi, Księżyca, Słońca oraz budowy Układu Słonecznego, uczą się odnajdywać na niebie "swój" gwiazdozbiór, odróżniać planety
od gwiazd. Dowiadują się jak wygląda lot w kosmos, kto był na Księżycu, co to jest teleskop Hubbla, jak zbudowano Międzynarodową Stację Kosmiczną itd. "Konkursowe" punkty zdobywają za prace plastyczne,
za kontrolne testy, za quiz astronomicznyza odpowiedzi na trudne pytania pojawiające się w czasie zajęć. Na zakończenie wszyscy uczestnicy biorą udział w ocenie teczek z pracami tworzonymi w trakcie zajęć. Potem pozostaje już tylko podliczyć zdobyte punkty... No i po nagrody!

"Szopka Mazowiecka".pdf

Wiesław Wodecki

 

Zespół teatralnny Koszałki

" Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej
Powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,
Wzmacniać jego charakter i wolę,
Czynić je bardziej dalekowzroczne
i bardziej wnikające w złożone zjawiska życia"


M. Signorelli

Teatr szkolny jest interesującą formą i atrakcyjnym środkiem wspomagającym edukację szkolną. Spełnia zadania nie tylko edukacyjne, wychowawcze, ale i terapeutyczne. Kształtuje osobowość młodego człowieka, rozwija intelektualnie, emocjonalnie, biopsychospołecznie. Rozwija inwencję twórczą, kształtuje wyobraźnię, rozbudza wrażliwość estetyczną. Przygotowanie i udział w przedstawieniach motywuje do nowych wyzwań, umacnia więzi społeczne i emocjonalne. Daje poczucie własnej wartości, wyjątkowości i nadaje sens twórczej aktywności.
To wszystko zapewnia uspołecznienie, integrację ze środowiskiem, tak ważną do osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Zabawa w teatr stwarza możliwość rozwijania
u młodzieży ich osobistych zainteresowań i uzdolnień. Jest też szansą zaszczepienia
w młodym człowieku miłości do sztuki i chęci obcowania z nią. W naszym szkolnym teatrze uczestniczą zarówno osoby nieśmiałe, zahamowane, z kompleksami, nieufne, z niską motywacją do nauki, jak też nadpobudliwe psychoruchowo, agresywne z problemami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Ze względu na specyfikę szkoły, są uczniowie, którzy są w stanie nauczyć się długich tekstów, ale i tacy, którzy nie potrafią zapamiętać jednego zdania. Dlatego w pracy z zespołem stosujemy różnorodne techniki i formy teatralne,
aby wszyscy mieli szansę na zabawę w teatr. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (2 godziny lekcyjne), według Programu Koła Teatralnego "Wyraź siebie". Nabór do zespołu odbywa się w sposób dowolny. Biorą w nich udział chętni uczniowie, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, gdyż zajęcia są tak dostosowane by umożliwić każdemu wyrażenie ekspresji w zależności od indywidualnych predyspozycji. Uczniowie maja możliwość "wyrażania siebie":

• ruchowo - mimicznie ( ruch sceniczny, mimika twarzy, poza ciała)

• werbalnie - (modulacja barwy, dynamika głosu)

• plastycznie - (malowanie, tworzenie rekwizytów i dekoracji)

Prezentacja efektów naszej pracy dostarcza wielu wzruszeń rodzicom, którzy oglądają
i podziwiają swoje pociechy podczas szkolnych występów z okazji Wigilii, Dnia Rodziny, Zakończenia Roku Szkolnego, i innych spotkań. Przygotowujemy imprezy okolicznościowe: Przyjazd Gości z Norwegii, Święto Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, Święto Patrona szkoły. Działalność koła stwarza również możliwość wyjścia z młodzieżą poza mury szkolne, co uatrakcyjnia edukację i pozwala zaprezentowanie się w szerszym środowisku. Szkolny teatrzyk " Koszałki", prezentuje się na różnych przeglądach twórczości artystycznej. Uczestniczymy w corocznym: "Przeglądzie małych form teatralnych" w Garwolinie, "Powiatowym Przeglądzie Artystycznych Twórczości Profilaktycznych" w Garwolinie
w "Przeglądzie Twórczości Szkół Specjalnych" w Sokołowie Podlaskim, w "Przeglądzie Twórczości religijnej" w Ostrowi Mazowieckiej, jak również odwiedzamy zaprzyjaźnione przedszkola (Garwolin), szkoły (Szkoła nr 5 w Garwolinie), Dom Opieki im. Alfreda Alzheimera
w Trzciance, SOSz-W w Helenowie. Spektakle przygotowujemy w różnych technikach:

teatr kukiełkowy O rybaku i złotej rybce (2012r.), Rzepka

żywy plan Szczęście (2010r.), Polak mały (2011r.), Królewna śnieżka i siedmiu krasnali (2011r), Chłopiec którego zwano Pinokio (2012r), Objawienia Fatimskie (1999r), Stefek Burczymucha(2010r.), Co słonko widziało (2011r.), Jasełka (2011), Jest taki dzień (1999r), Dziewczynka
z zapałkami
(2010r), Herody (2012), Wiersze które lubimy- Maria Konopnicka (1999r),
Podróż Św. Mikołaja (2010r)

teatr cieni Dwa wiatry (1999r) pantomima-Ręce (2010r)

Nazwa zespołu teatralnego "Koszałki" powstała w 2010 r., podczas przygotowywania grupy do Dnia Patrona Szkoły- Marii Konopnickiej. Pomysł szybko zyskał aprobatę całego zespołu. Szczególnym osiągnięciem zespołu "Koszałki" jest zajęcie I miejsca w IV Powiatowym Przeglądzie Artystycznym Twórczości Profilaktycznej Ojczyzna dar dany i zadany
oraz wyróżnienie w III Przeglądzie Form Teatralnych , podczas którego grupa zaprezentowała spektakl Szczęście. Jednak największym osiągnięciem "małych artystów" są emocje i radość malująca się na twarzy podczas występów.

Scenariusze zajęć:

Szczęście.pdf

Co słonko widziało.pdf

Polak mały.pdf

Chłopiec, którego zwano Pinokio.pdf

Bogusława Szaniawska

 

Koło wokalne

Nie od dziś wiadomo, że "muzyka łagodzi obyczaje". Pozytywnie wpływa na rozwój intelektualny, emocjonalny, poznawczy. Wycisza bądź pobudza do działania, wyzwala emocje, jest dla nich swego rodzaju katalizatorem. Niektórzy uważają również, że "śpiewać każdy może". Na podstawie obserwacji i własnego doświadczenia zawodowego, śmiało mogę stwierdzić, iż rzeczywiście tak jest. Moi wychowankowie bardzo lubią muzykę. Zarówno
w formie aktywnej, jak: śpiew, muzykowanie przy pomocy instrumentów takich jak- grzechotki, bębenki, tamburyna, marakasy, drewienka itp., wszelki ruch przy muzyce- taniec, zabawy ruchowe, np. ćw. Metodą Knillów; oraz w formie biernej czyli słuchanie muzyki. Tak naprawdę jest ona obecna każdego dnia naszych zajęć. Pracując z moimi wychowankami obserwuję jak muzyka ich otwiera, pomaga przełamać bariery, jest motywatorem do inicjowania różnych działań. Chętnie brali i biorą oni udział we wszelkich festiwalach, przeglądach organizowanych poza naszym Ośrodkiem. Największym naszym wspólnym sukcesem było zdobycie nagrody
w Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ TWORZENIA",
w postaci występu na uroczystej gali finałowej w Teatrze RAMPA w Warszawie. Wygraliśmy wtedy gitarę. Co roku również uczestniczymy w Festiwalu Piosenki o zdrowiu, który odbywa się w Garwolinie- tekst piosenki każdy zespół układa sam. Zajęcia umuzykalniające na stałe goszczą w harmonogramie zajęć tygodniowych. Uczymy się różnych piosenek, śpiewamy przy akompaniamencie gitary lub syntezatora, wspólnie muzykujemy. Wychowankowie poznali już wiele piosenek o różnej tematyce od religijnych, poprzez patriotyczne, popularne, ludowe, dziecięce, na harcerskich i turystycznych kończąc. Co zaowocowało pomysłem przygotowania ośrodkowego śpiewnika. Dwa lata temu zrodził się w mojej głowie pomysł, by zorganizować nasz własny festiwal. Z zaproszonymi gośćmi-takie integracyjne spotkanie w młodzieżowym gronie. Moja harcerska przeszłość oraz otoczenie w jakim mieści się nasz Ośrodek- sprzyjające pieszym wędrówkom, rajdom po lesie, marszobiegom na orientację wpłynęło na tematykę festiwalu. Tym sposobem w tym roku odbędzie się już III Festiwal Piosenki Turystycznej - "TRZCIANKOWISKO czyli…piosenka jest dobra na wszystko!:)" Zabawa jest świetna. Oprócz części festiwalowej zawsze odbywa się również QUIZ w grupach złożonych z wszystkich uczestniczących oraz ognisko z kiełbaskami i śpiewem. Uważam, że w muzyce każdy może odnaleźć cos dla siebie. Każdy może być jej odbiorcą, bez względu na stopień niepełnosprawności. Muzyka nie zna granic, gdyż jest komunikatem zrozumiałym
dla wszystkich.

Dominika Utnicka

 


Koło dziennikarskie

Jedną z form aktywizowania twórczości dzieci jest redagowanie gazetki szkolnej Echo Gimnazjalisty. Jest to cenne narzędzie wychowawcze, umożliwiające wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń, wyzwalające emocje
i uczące współpracy w grupie rówieśniczej.
Dzieci podczas zajęć uczą się wykorzystywania różnych technologii
w zdobywaniu informacji na temat otoczenia - korzystają z aparatu fotograficznego, drukarki, kserokopiarki.
Podczas swej działalności osiągnęliśmy wiele - możemy pochwalić się dwukrotnym wyróżnieniem w konkursie "Tygodnika Siedleckiego"- "Uczeń redaktor" oraz wyróżnieniem w VI edycji konkursu na gazetkę szkolną „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.

Bernarda Bogusz, Sylwia Dębowska, Anna Gładysz

Biblioteka

Zadaniem biblioteki szkolnej jest zbliżenie książki do czytelnika. W tym celu organizowane są  spotkania z książką lub ich autorami, konkursy wiedzy
i plastyczne oraz lekcje biblioteczne. Lekcje biblioteczne mają na celu zapoznanie uczniów z księgozbiorem, z budową książki oraz treścią lektur
np. "Spotkanie nad morzem", "Król Maciuś Pierwszy". Spotkania z książką mają na celu ćwiczenie czytania ze zrozumieniem i poprawienie techniki czytania.

Barbara Zadrożna